Armata 37mm Bofors wz. 36

Armata przeciwpancerna 37mm wz. 36 Bofors

6cm

WYSOKOŚĆ

7cm

SZEROKOŚĆ

15cm

DŁUGOŚĆ

500

LICZBA ZAPAŁEK

Data wykonania: 2011