Recent Posts

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
31
Pojazdy cywilne i wojskowe / Odp: M1 Abrams
« Last post by Martin on January 11, 2016, 09:24:25 am »
Na kilka miesi─?cy odsun─???em to hobby, przyt??oczony innymi obowi─?zkami i szczerze m??wi─?c brakiem zapa??u do pracy.
Obecnie mam rozpocz─?tych 5 modeli i postanowi??em w tym roku si─? do nich przysi─???─?.

Teraz mam sesje na podyplom??wce, wi─?c luty/marzec b─?dzie odpr─???eniem, aczkolwiek ci─?gle co?? dok??adam do tego modelu.

W tamtym roku nie by??em na LSM, raz nie mia??em co pokaza─?, dwa konkursu nie by??o i pewnie ju?? nie b─?dzie.

Pracuje te?? nad now─? stron─? i rozbudow─?/now─? wersj─? poradnik??w mam nadziej─?, ??e w tym roku.

Na gg mnie nie ma, najlepiej pisa─? do mnie na FB, bo maile l─?duj─? w spamie i cz─?sto ich nawet nie odczytam.
32
Pojazdy cywilne i wojskowe / Odp: M1 Abrams
« Last post by Reyes on January 08, 2016, 12:35:37 pm »
Ju?? my??la??em, ??e porzuci??e?? to hobby, bo nic nie pisa??e?? na forum oraz gg.

 Fajny model si─? zapowiada, mam nadziej─?, ??e nie b─?dziesz go d??ugo budowa?? i cz─?sto aktualizowa?? temacik :)

Co z LSM w tamtym roku, nie by??e???
33
Pojazdy cywilne i wojskowe / M1 Abrams
« Last post by Martin on January 06, 2016, 07:50:04 pm »
D??ugo nic nie pisa??em, bo po ostatnim modelu na kilka miesi─?cy zawiesi??em prac─? na modelami. W przerwie ??wi─?tecznej postanowi??em wr??ci─? z nowym modelem, kt??rego wykonanie planowa??em praktycznie od kilku lat. Na warsztat poszed?? ameryka??ski czo??g M1 Abrams na kt??rym zamontowane  b─?dzie wyposa??enie TUSK. Orygina??:
[attachimg=6]


Zdj─?cia s─? z grudnia:


[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
[attachimg=1]
34
Jak mam to zrobi─? / Odp: dom, spos??b robienia ??cian
« Last post by Martin on June 06, 2015, 10:47:42 am »
Jak b─?dzie robi?? najpierw szkielet budynku z jakiego?? materia??u i do tego przykleja?? te zapa??ki to b─?dzie r??wno. Jak nie to przyklejanie zapa??ki do zapa??ki, jak ceg??y na budowie, mo??e spowodowa─? nieznaczne si─? wygina─?, zale??y te?? od kleju, odpowiedniego przygotowania zapa??ek, do??wiadczenia. Ci─???ko jednoznacznie powiedzie─? czy b─?dzie czy nie.


Ja od zawsze u??ywam 44 mm.
35
Jak mam to zrobi─? / Odp: dom, spos??b robienia ??cian
« Last post by kondziub12 on June 04, 2015, 01:08:44 pm »
no tak tylko chodzi o to czy jak b─?d─? ??ciany robione pionowo to pod wp??ywem zasychania kleju nie b─?d─? si─? robi─? krzywe? jak to ewentualnie usztywni─??

no chyba namy??l─? si─? na 52mm. A wy np. jakich zapa??ek u??ywacie??
36
Jak mam to zrobi─? / Odp: dom, spos??b robienia ??cian
« Last post by Martin on June 03, 2015, 08:04:05 pm »
Witam
Spos??b na budow─? ??cian przedstawi??em w poradniku na forum. Ka??dy spos??b jest dobry jak wykona si─? go poprawnie. Jak wida─? na za??─?czonych zdj─?ciach nic si─? nie wygina.

Quote
- jak zrobi─? by jedno pi─?tro by??o zdejmowane? obawiam sie ze robiac to oddzielnie moze nie pasowa─? jedno do drugiego.

Zr??b ca??o??─? i przetnij w po??owie, jak si─? boisz robi─? dwa oddzielne ;)


Quote
ostatnie pytanie, jakich zapa??ek modelarskich lepiej u??ywa─?, 90mm, 52 czy 47mm


W zasadzie oboj─?tnie, chocia?? jak widz─? na allegro 90 mm s─? sprzedawane po 100 sztuk a mniejsze po 5000, wi─?c wyb??r jest oczywisty...
37
Jak mam to zrobi─? / dom, spos??b robienia ??cian
« Last post by kondziub12 on June 02, 2015, 07:15:04 pm »
Witam. od jakiego?? czasu bawi─? si─? z zapa??kami, zrobi??em szkatu??k─? i domek taki najprostszy. tylko ??e. domek robi??em na zasadzie szkieletu i na to zapa??ki.  Teraz mam pytanie, bo chc─? zrobi─? model swojego domu lecz mam pewne w─?tpliwo??ci. ten dom b─?dzie do??─? du??y i chcia??bym  ??eby si─? sciany nie wygina??y.
- lepiej jest zrobi─? podw??jne ??ciany czy na zasadzie szkieletu? czy szkielet b─?dzie sztywny na tyle ??eby go przemieszcza─??
- jak zrobi─? by jedno pi─?tro by??o zdejmowane? obawiam sie ze robiac to oddzielnie moze nie pasowa─? jedno do drugiego.
- , jakbym robi?? ??ciany po prostu na ciegie??ke ale nie na le??─?co tylko odrazu pionowo, np przy u??yciu k─?townika by by??a prosta to nie skrzywi mi si─? po wyschni─?ciu? czy moze jest mozliwosc zeby to ewentualni eusztywnic na czas schni─?cia
- ostatnie pytanie, jakich zapa??ek modelarskich lepiej u??ywa─?, 90mm, 52 czy 47mm?

z gory dzieki, pozdrawiam.
38
Statki, Okręty / Odp: IJN Fuso
« Last post by Martin on April 24, 2015, 11:29:02 pm »

Dzielenie zapa??ek - prost─?, nie uszkodzon─? zapa??k─? dzieli si─? na trzy plastry, nast─?pnie ka??dy z tych trzech na na kolejne trzy i w teorii powinno wyj??─? 9 ;)
39
Statki, Okręty / Odp: IJN Fuso
« Last post by Grze?? on April 22, 2015, 05:40:48 pm »
WOW zajefajny model i ta dok??─?dno??C!Od d??u??szego czasu planuje zabawic sie w modelarstwo zapa??czane i dzieki temu wspania??emu modelu postanowi??em.Na pierwszy plan p??jdzie ORP Pu??awski- nasza jedna z dw??ch fregat rakietowych ale za nim do tego dojdzie szkole sie w klejeniu, dzieleniu i wyginaniu zapa??ek.Takie w??a??nie s─? moje pocz─?tki przygody z modelarstwem z zapa??em.Tak na marginesie jak Ty dzaielisz zapa??ke na 9 cz─???ci?, ja lkedwo dziele j─? na 4 :o
40
Jak mam to zrobi─? / Odp: Tiger II gasienice
« Last post by adam13 on March 29, 2015, 09:54:33 pm »
Bardzo dzi─?kuj─? za odpowied??  :D postaram sie to wykona─? :p
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »