Recent Posts

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
71
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Reyes on October 20, 2014, 07:38:08 pm »

Marcinie czekam na twoj─? T-90, skonfrontujemy ja z moj─? plastikow─? w skali 1/72  ;D

Chcia??e?? rywalizacji to masz i nie ma t??umaczenia, ??e budujesz z zapa??ek. ;D
72
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by imek46 on October 20, 2014, 07:17:12 pm »
Marcinie jeszcze raz gratuluj─? ci nagr??d, ale jest to ma??e "ale". Stworzyli??my te kategorie bo uwa??ali??my, ??e modele z zapa??ek s─? pi─?kne i ??eby og???? m??g?? je zobaczy─?. Chcieli??my te?? aby Lubelskie Spotkania Modelarskie by??y takim miejscem, ??eby modelarze ci mogli si─? spotka─? na ??ywo, pogada─?, wymieni─? uwagi i na ??ywo obejrze─? swoje modele. W roku ubieg??ym tak to by??o. Spotkali??cie si─?, by??o okej, a w tym roku kiszka. ??eby nie Marcin to trzeba by wywieszki z nazwami kategorii schowa─?. Rozmawiali??my o tym z Marcinem na koniec, bo jaki to jest sens rywalizacji jak tylko jest on sam jeden.

Marcinie czekam na twoj─? T-90, skonfrontujemy ja z moj─? plastikow─? w skali 1/72  ;D

Jeszcze raz gratuluj─? i pozdrawiam.

Imieli??ski Zbigniew.
73
Og??lna dyskusja / Odp: Modelarstwo zapa??czane w Polsce i na ??wiecie
« Last post by Martin on October 20, 2014, 07:03:26 pm »
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=13&t=65397
Relacja budowy modelu pancernika Roma  z drewna, te?? wygl─?da niezle


http://www.modelshipgallery.com/gallery/users/Song-Jung-Gun/user-index.html tu wszystkie modele z drewna tego pana ,naprawd─? super.74
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Martin on October 20, 2014, 12:59:41 pm »

75
Statki, Okręty / Odp: IJN Fuso
« Last post by Martin on October 19, 2014, 08:59:54 pm »
W dniu 18.10.2014 model zosta?? uko??czony.
Liczba zapa??ek ok. 55 ty??
Czas budowy 20.10.2011-18.10.2014  4250 h
[attachimg=1]
76
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Martin on October 19, 2014, 08:14:12 pm »

Zastanawiam si─? czy nie m??g??by startowa─? do grand prixa konkursu 8)

Dosta??em cynk, ??e by?? brany pod uwag─? do tej nagrody.  Moralnie nie by??bym zadowolony, gdy?? jako autor m??g??bym wskaza─? kilka b??─?d??w w modelu, kt??re uwa??am za istotne i dyskwalifikuj─?ce model z tytu??u najlepszy na konkursie.

Jako ciekawostk─? powiem, ??e czas sp─?dzony przy modelu to ok 4250 h(notowane) a ??eby zd─???y─? ze wszystkim na wystaw─? wzi─???em urlop w pi─?tek i siedzia??em od 6.10 rana w pi─?tek do 7.20 sobot─? bez przerwy, ponad 25 godzin nonstop.

Co ciekawe to w??a??nie na VI LSM w 2011 zobaczy??em plastikowego Fuso i tak mi sie spodoba??, ??e musia??em go zrobi─? z zapa??ek. Od dzisiaj choruje na inny model, kt??rych by??o nawet dwa  i te?? japo??czyk  ;)

My??l─?, ??e fajnie si─? zachowali organizatorzy, modeli by??o 7 wi─?c by??o z czego wybiera─?. W zasadzie i tak nie masz konkurencji bo nikt takich modeli nie buduje.


Mimo wszystko brakowa??o mi emocji z tamtego roku, gdzie nie wiedzia??em kto wygra. Najpierw my??la??em, ??e nie przyznaj─? pucharu, skoro jestem sam, ale jak us??ysza??em "puchar za model z zapa??ek" to si─? ju?? wiedzia??em za kt??ry :) Chocia?? M16 od ubieg??orocznego Mrap Coguara nie odbiega?? wykonaniem, wi─?c pewnie by?? drugi na li??cie kandydat??w.
Niemniej by??o super i postaram si─? o nowe modele za rok. W??a??nie dzi─?ki budowie modeli na ten konkurs zdobywam coraz wi─?cej do??wiadczenia.  Na uko??czeniu mam dwa helikoptery, wi─?c po raz pierwszy cos takiego si─? pojawi.
W planach mam te?? T-90, ale "boj─?" sie tego modelu  :-\

77
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Reyes on October 19, 2014, 07:38:53 pm »
Gratulacje!!

Fuso model kosmiczny. Nawet jakby przyjecha??y wszystkie modele z zapa??ek w Polsce to i tak nikt by go nie przebi??.
Zastanawiam si─? czy nie m??g??by startowa─? do grand prixa konkursu 8)


My??l─?, ??e fajnie si─? zachowali organizatorzy, modeli by??o 7 wi─?c by??o z czego wybiera─?. W zasadzie i tak nie masz konkurencji bo nikt takich modeli nie buduje.

78
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Martin on October 19, 2014, 07:22:10 pm »
IX Lubelskie Spotkania Modelarskie zako??czone. Zdoby??em 4 wyr????nienia, medale, nagrody rzeczowe oraz puchar za okr─?t IJN Fuso.

Niestety koledzy nie przyjechali, wi─?c by??em sam dla siebie konkurencj─?, ale i tak by??o fajnie.

[attach=1]
79
Jak mam to zrobi─? / Odp: Witam
« Last post by Albrecht on October 19, 2014, 10:12:29 am »
Okna pol okregi  gdyz z nimi mam najwiekszy problem
80
Jak mam to zrobi─? / Odp: krzywe ??ciany
« Last post by kondziub12 on October 18, 2014, 09:33:24 pm »
no w nast─?pnej budowie postaram si─? tak zrobi─?, lecz, jest jaki?? inny spos??b bez tektury?
Bo ja to robi??em na zasadzie takiej ??e by szkielet i do tego szkieletu klei??em zapa??ki, i szkielet przez to powsta?? krzywy, a nie tak jak tutaj ??e zapa??ki s─? bezpo??rednio jako ??ciana odrazu.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »