Recent Posts

Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
81
Jak mam to zrobi─? / Odp: Witam
« Last post by Martin on October 18, 2014, 04:43:00 pm »
Najlepiej jedn─? z ko??c??wek multiszlifierki, idealnie wychodz─? np. jak ta na zdj─?ciu82
Jak mam to zrobi─? / Odp: krzywe ??ciany
« Last post by Martin on October 18, 2014, 04:40:48 pm »
Spos??b numer 1 w moim poradniku budowania ??cian jest najlepszym moim zdaniem sposobem na proste ??ciany.

83
Jak mam to zrobi─? / krzywe ??ciany
« Last post by kondziub12 on October 17, 2014, 10:56:12 pm »
Witam. jestem nowy, og??lnie na forum czytam od jaki?? 2 tygodni i zabra??em si─? za robienie domku. zrobi??em do dzisiaj dwie ??ciany lecz mam pewien problem.

Robi??em szkielet ze s??upk??w o szeroko??ci 2x2 (zapa??ki) ale i tak ??ciana si─? robi troch─? krzywa i nie pasuj─?ca do drugiej rozmiarami o jakie?? 1/2 zapa??ki i tu pytanie, jak klei─? aby ??ciany by??y w miar─? idealnie proste?

Z g??ry dzi─?ki za odpowied??. (Jutro wieczorem pode??l─? fotki tych ??cian).
84
Jak mam to zrobi─? / Witam
« Last post by Albrecht on October 17, 2014, 12:11:39 pm »
hey


Mam problem z ??ukami w oknach pol-okregami. Jak je ladnie wykonac?
85
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by JaCkyL on October 16, 2014, 10:07:50 pm »
A czy Ty ju?? zg??osi??e?? modele na Lubelskie Spotkania Modelarskie przez internet???
Szczeg????y na www.ztslublin.pl

Pozdrawiam :)
86
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by imek46 on October 16, 2014, 11:59:50 am »
Wa??na Wiadomo??─?[/b

Ze wzgl─?du na brak wymaganej ilo??ci ch─?tnych na wycieczk─? "Ziutkiem", informujemy, ??e wycieczka nie odb─?dzie si─?
87
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by Martin on October 15, 2014, 06:15:06 pm »
Zarejestrowa??em 8 modeli, po dwa z pojazd??w okr─?t??w i budowli oraz jeden z pozosta??ych i samolot??w. Co do tego ostatniego to nie wiem czy go zd─???─? sko??czy─?.
W budowlach wystawi??em starocie, bo nie mam co wystawi─?, g??ownie dla t??oku na sto??ach ;)

Do zobaczenia w sobot─? :)
88
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by JaCkyL on October 12, 2014, 08:06:26 pm »
Panowie, zosta?? nieca??y tydzie??. Widzimy si─? w Lublinie w weekend?
Na dzie?? dzisiejszy nie ma zarejestrowanego ??adnego modelu z zapa??ek... :(
Czekamy na was!
Pozdrawiam :)
89
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by JaCkyL on October 08, 2014, 09:33:18 pm »
Witam.

Nasz─? imprez─? obj─??? patronatem honorowym Przewodnicz─?cy Rady Miasta Lublin Pan Piotra Kowalczyk - dzi─?kujemy!

Chcemy zorganizowa─? w niedziel─? tj. 19.10.2014 w godzinach 10 - 12 wycieczk─? po Lublinie zabytkowym trolejebusem (ZIUTKIEM), a poniewa?? ilo??─? miejsc jest ograniczona (25) czekamy na ch─?tnych, zg??oszenia prosimy przesy??a─? pod adres e-mail imek46@tlen.pl lub pod nr. telefonu 513 043 236 do ??rody 15.10.2014

Ziutek wygl─?da tak:


Pozdrawiam :)
90
Og??lna dyskusja / Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Last post by JaCkyL on October 01, 2014, 06:19:47 pm »
Na naszej stronie internetowej www.ztslublin.pl uruchomili??my, podobnie jak w zesz??ym roku, elektroniczna rejestracj─? modeli. Zach─?camy do tej formy zg??aszania modeli, bardzo u??atwi to nam prac─? i przyspieszy zg??aszanie przywiezionych modeli ju?? podczas trwania imprezy. Ka??dy zg??oszony model otrzyma od nas ju?? wydrukowan─? kart─? startow─?.

Zapraszamy!
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »