Autor Wątek: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.  (Przeczytany 15424 razy)

JaCkyL

 • praktykant
IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« dnia: Maj 18, 2014, 08:27:31 »
IX Lubelskie Spotkania Modelarskie

18-19 październik 2014 r.

Galeria „OLIMP” Al. Spółdzielczości Pracy 34, Lublin


PROGRAM KONKURSU - WYSTAWY

18 października 2014 r. (sobota)

godz. 09.00 - 14.00 - przyjmowanie modeli i giełda modelarska
godz. 14.30 - otwarcie konkursu
godz. 15.00 - odprawa sędziów
godz. 15.30 - ocena modeli
godz. 21.00 - zamknięcie Galerii Olimp

19 października 2014 r. (niedziela)

- godz. 09.00 - 10.00 - sesja fotograficzna dla chętnych
- godz. 10.00 - 14.00 - wystawa i giełda modelarska
- godz. 10.30 - 14.00 - imprezy towarzyszące
- godz. 14.20 - zakończenie konkursu
- około godz. 15.00 (po zakończeniu konkursu) – rozpoczęcie wydawania modeli.

Uwaga:
Wydanie modeli przed zakończeniem konkursu możliwe jest wyłącznie za zgodą organizatorów.


Organizatorzy :

Klub Modelarstwa Redukcyjnego ZTS Lublin (www.ztslublin.pl)
Galeria „OLIMP" (www.galeriaolimp.com.pl)


Termin i miejsce Konkursu:
18-19 października 2014 r.
Galeria „OLIMP”, Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 34

Cele imprezy:
1. Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią.
2. Popularyzowanie modelarstwa wśród mieszkańców regionu, szczególnie dzieci i młodzieży.
3. Zachęcanie do twórczej formy spędzania wolnego czasu.
4. Promowanie walorów Lubelszczyzny.
5. Lubelskie Spotkania Modelarskie mają charakter konkursu-wystawy.


Warunki uczestnictwa w imprezie:

1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
2. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie, za zgodą ich przedstawicieli ustawowych bądź opiekunów prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.
4. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do Biura Konkursu w budynku Galeria „OLIMP” w dniu: 18 października 2014 r. (sobota) w godz. 09.00 - 14.00.
5. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Kolejne miejsce zajmie najwyżej oceniony model następnego modelarza.
6. Modele wyróżnione i nagrodzone w poprzednich edycjach Lubelskich Spotkań Modelarskich nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej.
7. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp.
8. Modelarze Klubu ZTS Lublin nie mogą brać udziału w rywalizacji konkursowej. Mają prawo wystawić swoje prace na wystawie pozakonkursowej.
9. Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.ztslublin.pl dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (juniora) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na stronie internetowej www.ztslublin.pl dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii  zgłoszonego przez siebie modelu na stronie internetowej www.ztslublin.pl w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej www.ztslublin.pl w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu).
10. Zgoda, o której mowa w pkt. b-d nie jest ograniczona czasowo.
11. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika (małoletniego uczestnika) nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste. 
12. Zgłoszenie modeli do konkursu lub wystawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Opłaty startowe

Opłaty startowe wynoszą:
• od zawodników wieku do lat 18 (junior) – 5 zł
• od zawodników w wieku powyżej lat 18 (senior) – 10 zł.


Zasady oceny zgłoszonych modeli:

1. Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.
2. Wszyscy wystawcy i zawodnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu. Prosimy o czytelne wypełniania kart startowych. Nieczytelne lub niekompletne karty startowe mogą skutkować odmową przyjęcia modelu do konkursu.
3. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów wg zasady podoba się - nie podoba się.
4. Ocena komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
5. W każdej kategorii przyznane zostaną wyróżnienia i okolicznościowe dyplomy.
6. Przewiduje się przyznanie GRAND PRIX konkursu oraz inne nagrody specjalne.
7. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.

Uwaga: Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych dotykaniem modelu prosimy w miarę możliwości zaopatrzyć każdy model w podstawkę bądź winietkę. Posiadanie podstawki i winietki nie jest warunkiem uczestnictwa w konkursie i wystawie, służy jedynie podniesieniu poziomu bezpieczeństwa eksponatów.


Kategorie i klasy konkursowe

1. We wszystkich klasach konkurs rozegrany zostanie w kategorii wiekowej:
• junior (zawodnicy do lat 18.)
• senior (zawodnicy powyżej lat 18.)
2. W przypadku małej liczby wystawiających organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych oraz klas modeli.
3. Organizatorzy nie przewidują podziału na klasę standard i otwartą.

4. Kategorie specjalne IX Lubelskich Spotkań Modelarskich:

I WŚ – I Wojna Światowa 1914-1918 wszystko co jest związane z okresem I Wojny Światowej (lotnictwo, pojazdy, dioramy, figurki itd). W tej kategorii modeli mogą zostać zgłoszone modele zarówno plastikowe jak i kartonowe. Skala dowolna.

Jak hartowała się stal - to temat wyjątkowej klasy modeli, zapraszamy do udziału w tej klasie modelarzy ze swoimi pracami wykonanymi, co najmniej 15 lat temu. Najlepiej z zestawów z tamtych czasów lub starszych - czyli swego rodzaju klasa modeli "vintage".

5. Klasy konkursowe

Konkurs modeli plastikowych

S1 samoloty tłokowe do 1925 roku 1/72 i mniejsze junior/senior
S2 samoloty tłokowe po 1925 roku 1/72 i mniejsze junior/senior
S3 samoloty tłokowe do 1925 roku 1/48 i większe junior/senior
S4 samoloty tłokowe po 1925 roku 1/48 i większe junior/senior
S5 samoloty odrzutowe 1/72 i mniejsze junior/senior
S6 samoloty odrzutowe 1/48 i większe junior/senior
S7 samoloty skala 1/100 i mniejsze junior/senior
S8 Samoloty cywilne wszystkie skale Junior/senior
H1 śmigłowce skala 1/72 i mniejsze junior/senior
H2 śmigłowce 1/48 i większe junior/senior
PK1 pojazdy wojskowe kołowe 1/72 i mniejsze junior/senior
PK2 pojazdy wojskowe kołowe 1/48 junior/senior
PK3 pojazdy wojskowe kołowe 1/35 i większe junior/senior
PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/72 i mniejsze junior/senior
PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/48 junior/senior
PG3 pojazdy wojskowe gąsienicowe 1/35 i większe junior/senior
PG4 pojazdy wojskowe kołowo-gąsiennicowe 1/35 i większe junior/senior
PG5 pojazdy wojskowe kołowo-gąsiennicowe 1/48 i mniejsze junior/senior
A1 artyleria wszystkie skale junior/senior
A2 artyleria z własnym napędem wszystkie skale junior/senior
D1 dioramy lotnicze wszystkie skale junior/senior
D2 dioramy lądowe wszystkie skale junior/senior
PM statki i okręty wszystkie skale junior/senior
F1 figurki do 1914 roku 1/32 i mniejsze junior/senior
F2 figurki po 1914 roku 1/32 i mniejsze junior/senior
F3 figurki do 1914 roku powyżej 1/32 junior/senior
F4 figurki po 1914 roku powyżej 1/32 junior/senior
F5 figurki konne wszystkie skale junior/senior
F6 popiersia wszystkie skale junior/senior
PCO1 pojazdy cywilne skala poniżej 1/24 junior/senior
PCO2 pojazdy cywilne skala 1/24 i większe junior/senior
PCC ciężarówki wszystkie skale junior/senior
M motocykle wszystkie skale junior/senior
X modele sf i fantasy, wszystkie skale, junior/senior


Konkurs modeli kartonowych

Konkurs modeli kartonowych odbywa się bez podziału na skale i bez rozróżnienia na modele w klasie standard i otwartej. W przypadku małej liczby wystawiających organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych oraz klas modeli.

KSJ-1 samoloty jednosilnikowe do 1925 roku junior/senior
KSJ-2 samoloty jednosilnikowe po 1925 roku junior/senior
KSW-1 samoloty wielosilnikowe do 1925 roku junior/senior
KSW-2 samoloty wielosilnikowe po 1925 roku junior/senior
KSO samoloty odrzutowe junior/senior
KŚ śmigłowce junior/senior
KX kosmiczne i sf junior/senior
KPK pojazdy kołowe junior/senior
KPG pojazdy gąsienicowe junior/senior
KA artyleria junior/senior
KPS pojazdy szynowe junior/senior
KPC pojazdy cywilne (kołowe i gąsienicowe) junior/senior
KŻ Statki i okręty- żaglowce junior/senior
KM Statki i okręty- motorowce junior/senior
KOp Statki i okręty- okręty podwodne junior/senior
KB budowle junior/senior
KF figurki junior/senior


Konkurs modeli z zapałek

Konkurs modeli z zapałek odbywa się bez podziału na skale i kategorie wiekowe.
W każdej z klas modeli z zapałek modelarz może wystawić 2 (dwa) modele.
W przypadku małej liczby wystawiających organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas modeli.

MZO - Statki i Okręty
MZS - Samoloty
MZP - Pojazdy
MZB - Budowle
MZI - Pozostałe


Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom miejsc noclegowych i wyżywienia.
2. W czasie trwania konkursu Organizatorzy przewidzieli giełdę modelarską. Chętni do uczestnictwa w giełdzie proszeni są o dokonanie rezerwacji do dnia 15 października 2013 r. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca do handlu. Przewidziano opłatę giełdową.


W sprawach organizacyjnych i regulaminowych należy kontaktować się z p. Robertem Danilczukiem tel. 512-958-129 ( erde69@tlen.pl ) oraz z p. Zbigniewem Imielińskim tel. 513-043-236 ( imek46@tlen.pl ), zaś w sprawach dotyczących internetowych formularzy zgłoszeniowych – z p. Jackiem Bołochowskim, tel. 501 664 787 ( jackyl79@tlen.pl,).


Proponowane miejsca noclegowe w Lublinie:


Hotel "Relax", ul. Al. Zygmuntowskie 4 tel. (081) 532-30-03 do 05
Kompleks Restauracyjno-Noclegowy "Relax-Rubikon", ul. Mełgiewska 7-9 tel.(081) 710-14-00, fax (081) 710-14-50,
e-mail relax@relax.lublin.pl - najtańsza oferta noclegowa
Hostels Lublin, ul. Podzamcze 7 tel.(081)747-44-07, fax (081) 444-42-42, e-mail hostelslublin@hostelslublin.pl

Hotele:
1. Hotel"Korona"  Zemborzyce Tereszyńskie tel.(081)530-20-02
2. Hotel"Europa"  Lublin  tel.(081)535-03-03
3. Hotel"Mercure Unia" Lublin  tel.(081)533-20-61
4. Hotel"Lublin"  Lublin  tel.(081)747-44-07
5. Hotel"Focus"   Lublin  tel.(081)527-00-44
6. Hotel"Campanile"  Lublin  tel.(081)531-84-00
7. Hotel"IBB Grand Hotel Lublinianka"  tel.(081)44-61-00
8. Hotel"Victoria"  Lublin  tel.(081)532-70-11
9. Hotel"Jedlina"   Motycz  tel.(081)503-19-19
10.Hotel"Huzar"   Lublin  tel.(081)533-05-36
11.Hotel"Lwów"    Lublin  tel.(081)745-57-09
12.Hotel ZNP      Lublin  tel.(081)533-82-85,533-03-66

Motele, zajzdy, pensjonaty:

1. Zajazd"Pod Gwiazdami"  Lublin  tel(081)750-01-96
2. Motel PZM  Lublin  tel.(081)747-84-93
3. Rezydencja "Waksman"  Lublin  tel.(081)532--54-54
4. Zajazd "Złota Podkowa"  Świdnik  tel.(081)721-66-61
5. Motel "Na rogatce” Lublin  tel. (081)533-00-70  tel. kom. 691 604 641


Kwatery prywatne, bursy szkolne;

1.Kwatera prywatna  Lublin  tel.(081)747-28-99
2.Kwatera prywatna  Lublin  tel.(081)533-03-14
3.Kwatera prywatna  Lublin  tel.kom.601 270 055
4.Bursa szkolna nr.5  Lublin  tel(081)744-44-22
5.Schronisko Młodzieżowe   Lublin  tel(081)533-06-28

Pozdrawiam  :D

Martin

 • Buduję, więc jestem!
 • Administrator
 • fachowiec
 • *****
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 19, 2014, 06:10:42 »
Mam motywacje, żeby się zabrać za zapałki, bo ostatnio weny twórczej brak.
 5 miesięcy na 3 projekty, oj ciężko.

W budowlach nie mam co wystawić ;/.  Tą kategorię sobie chyba odpuszczę, chyba że jakieś starocie dla samego pokazania.

Oczywiście zrobię wszystko by się pojawić :) Liczę, że ktoś nowy pojawi się  na konkursie.


Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

Reyes

 • stażysta
 • **
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 19, 2014, 07:49:37 »
Ty się bez tego okrętu nie pokazuj nawet ;D

Martin

 • Buduję, więc jestem!
 • Administrator
 • fachowiec
 • *****
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 19, 2014, 09:58:58 »
Jak wykombinuje w jaki sposób przewieźć 1,6 metrowy okręt z bez szwanku, z tysiącem małych elementów, to z pewnością go skończę.
Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

darecki112

 • milczek
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2014, 07:35:17 »
Witam. Jestem tutaj nowy i mam zamiar wybrać się na spotkania modelarskie w Lublinie. Czy ktoś mi podpowie co i jak mam to zorganizować ?

Martin

 • Buduję, więc jestem!
 • Administrator
 • fachowiec
 • *****
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2014, 10:03:30 »
Ogólnie to przywozisz modele w sobotę a odbierasz po zakończeniu imprezy w niedzielę. Ewentualnie wcześniej je rejestrujesz na stronie. Co do szczegółów to masz w regulaminie wyjaśnione dość klarownie co gdzie i kiedy.
Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

JaCkyL

 • praktykant
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 02, 2014, 06:44:44 »
Z okazji IX LSM wspólnie ze sklepem www.dudus.com.pl przygotowaliśmy dla wszystkich modelarzy i sympatyków modelarstwa promocję na zakupy w tym sklepie. Po wpisaniu hasła "LUBLIN" Wasze zakupy zostaną objęte rabatem 10%! Rabat jest ważny na cały asortyment sklepu (np. narzędzie  Olfa), nie obejmuje tylko kosztów przesyłki. Kod jest ważny przez rok!

Wspólnie z autorskich wydawnictwem modeli kartonowych Stanisława Sliwińskiego Wektor podczas IX Lubelskich Spotkań Modelarskich przeprowadzimy konkurs na najlepszy model kartonowy projektu Stanisława Sliwińskiego, wydany w dowolnym wydawnictwie! Zachęcamy do udziału!

Na stronie jest już dostępny pełny regulamin imprezy, karty startowe, a wkrótce uruchomimy także elektroniczną rejestracje modeli. Zachęcamy do korzystania właśnie z tej opcji rejestracji, bardzo ułatwi to nam pracę.
Kategoria specjalna IX LSM to "I Wojna Światowa" - w tym roku obchodziliśmy 100 rocznicę jej wybuchu. W tej kategorii można wystawić dowolne modele nawiązujące tematu I Wojny Światowej, modele plastikowe i kartonowe. Wyróżnień na pewno nie zabraknie!

Pozdrawiam!

imek46

 • adept
 • *
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2014, 07:25:35 »
Witam. Jestem tutaj nowy i mam zamiar wybrać się na spotkania modelarskie w Lublinie. Czy ktoś mi podpowie co i jak mam to zorganizować ?

Witam.

Na stronie www.ztslublin.pl masz pełną informację o imprezie.

Pozdrawiam.

Martin

 • Buduję, więc jestem!
 • Administrator
 • fachowiec
 • *****
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 18, 2014, 05:29:44 »
Na dzień dzisiejszy nie mam transportu, więc mój udział jest pod dużym znakiem zapytania.
Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

JaCkyL

 • praktykant
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2014, 06:19:47 »
Na naszej stronie internetowej www.ztslublin.pl uruchomiliśmy, podobnie jak w zeszłym roku, elektroniczna rejestrację modeli. Zachęcamy do tej formy zgłaszania modeli, bardzo ułatwi to nam pracę i przyspieszy zgłaszanie przywiezionych modeli już podczas trwania imprezy. Każdy zgłoszony model otrzyma od nas już wydrukowaną kartę startową.

Zapraszamy!

JaCkyL

 • praktykant
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 08, 2014, 09:33:18 »
Witam.

Naszą imprezę objął patronatem honorowym Przewodniczący Rady Miasta Lublin Pan Piotra Kowalczyk - dziękujemy!

Chcemy zorganizować w niedzielę tj. 19.10.2014 w godzinach 10 - 12 wycieczkę po Lublinie zabytkowym trolejebusem (ZIUTKIEM), a ponieważ ilość miejsc jest ograniczona (25) czekamy na chętnych, zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres e-mail imek46@tlen.pl lub pod nr. telefonu 513 043 236 do środy 15.10.2014

Ziutek wygląda tak:


Pozdrawiam :)

JaCkyL

 • praktykant
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 12, 2014, 08:06:26 »
Panowie, został niecały tydzień. Widzimy się w Lublinie w weekend?
Na dzień dzisiejszy nie ma zarejestrowanego żadnego modelu z zapałek... :(
Czekamy na was!
Pozdrawiam :)

Martin

 • Buduję, więc jestem!
 • Administrator
 • fachowiec
 • *****
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 15, 2014, 06:15:06 »
Zarejestrowałem 8 modeli, po dwa z pojazdów okrętów i budowli oraz jeden z pozostałych i samolotów. Co do tego ostatniego to nie wiem czy go zdążę skończyć.
W budowlach wystawiłem starocie, bo nie mam co wystawić, głownie dla tłoku na stołach ;)

Do zobaczenia w sobotę :)
Niektórzy mówią, że modelarstwo to sport... Przy moich modelach ekstremalny ;)

imek46

 • adept
 • *
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 16, 2014, 11:59:50 »
Ważna Wiadomość[/b

Ze względu na brak wymaganej ilości chętnych na wycieczkę "Ziutkiem", informujemy, że wycieczka nie odbędzie się

JaCkyL

 • praktykant
Odp: IX Lubelskie Spotkania Modelarskie 18-19.10.2014 r.
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 16, 2014, 10:07:50 »
A czy Ty już zgłosiłeś modele na Lubelskie Spotkania Modelarskie przez internet???
Szczegóły na www.ztslublin.pl

Pozdrawiam :)

 

Sitemap 1 2 3 4 5