Handley Page Halifax

Handley Page Halifax

25cm

WYSOKOŚĆ

27cm

SZEROKOŚĆ

77cm

DŁUGOŚĆ

10000

LICZBA ZAPAŁEK

Data wykonania: 2005-2006