Mini koparka

MINI KOPARKA

10cm

WYSOKOŚĆ

10cm

SZEROKOŚĆ

23cm

DŁUGOŚĆ

500

LICZBA ZAPAŁEK

Data wykonania: 1993